Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Skjærven, Liv Helvik; Kristoffersen, Kjell; Gard, Gunvor. (2010) "An eye for movement quality...". Aspects of Psychiatric and Pschyhosomatic Physiotherapy.
  • Skjærven, Liv Helvik; Kristoffersen, Kjell; Gard, Gunvor; Ekerholt, Kirsten. (2009) An eye for movement quality - a phenomenological study of a group of expert physiotherapists The Movement Quality Model and Clinical Implementation. Festskrift til Berit Heir Bunkan.