Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

 • Multiregionale input-output-modellar
 • Modellering av miljøfotavtrykk
 • Analyse av forskyving av miljøpåverknader gjennom internasjonal handel

Kompetanse

 • Kryssløpsanalyse (input-output-analyse)
 • Livsløpsanalyse (LCA)
 • Matlab

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD i industriell økologi, NTNU, 2015.
 • Sivilingeniør i Energi og miljø, NTNU, 2009. Fordjuping i varme- og energiprosessar
 • Årsstudium i historie, UiB, 2004

Arbeidserfaring:

 • Postdoktor ved program for industriell økologi, NTNU (2017-)
 • Forskar ved program for industriell økologi, NTNU (2014-2016)
 • Stipendiat ved program for industriell økologi, NTNU (2010-2014)
 • Forskingsassistent ved program for industriell økologi, NTNU (2009-2010)
 • Relevante sommarjobbar under studietida: DNV (2008) og Gassco (2007)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Wood, Richard; Steen-Olsen, Kjartan. (2013) Sustainability Assessment from a Global Perspective with the EXIOPOL Database. The Sustainability Practitioner's Guide to Multi-Regional Input-Output Analysis.
 • Grubler, Arnulf; Johansson, Thomas B.; Mundaca, Luis; Nakicenovic, Nebojsa; Pachauri, Shonali; Riahi, Keywan; Rogner, Hans-Holger; Strupeit, Lars; Kolp, Peter; Krey, Volker; Macknick, Jordan; Nagai, Yu; Rogner, Mathis L.; Smith, Kirk R.; Steen-Olsen, Kjartan; Weinzettel, Jan. (2012) Energy Primer. Global Energy Assessment. Toward a Sustainable Future.

Rapport/avhandling

 • Steen-Olsen, Kjartan. (2015) Integrated Economic and Physical Information for Environmental Footprint Modelling. 2015. ISBN 978-82-326-0776-1.