Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Fossland, Trine; Gjerdrum, Eva; Ramberg, Kirsti Rye. (2013) Perspektiver på kvalitet i fleksibel høyere utdanning. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.
  • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye. (2013) Kvalitetsstempling av fleksibel høyere utdanning - et mulig prosjekt?. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.
  • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. (2013) Veien videre for arbeidet med kvalitet i fleksibel høyere utdanning. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.

Rapport/avhandling

  • Lanestedt, Jon; Aagaard, Toril; Kofoed, Trine; Swanberg, Anne; Ramberg, Kirsti Rye; Lund, Andreas. (2018) Digitalisering for utdanningskvalitet og aktiv læring i høyere utdanning. 2018.
  • Aagaard, Toril; Halvorsen, Håvar Uhre; Lanestedt, Jon; Lund, Andreas; Ramberg, Kirsti Rye; Lee Solheim, Luna; Swanberg, Anne Berit. (2017) Digitalisering for utdanningskvalitet. Status i norsk høyere utdanning. 2017.
  • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Netteland, Grete. (2016) Kvalitetskjeden i høyere utdanning. 2016. ISBN 978-82-91308-57-9.