Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

Del av bok/rapport

  • Fossland, Trine; Gjerdrum, Eva; Ramberg, Kirsti Rye. (2013) Perspektiver på kvalitet i fleksibel høyere utdanning. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.
  • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye. (2013) Kvalitetsstempling av fleksibel høyere utdanning - et mulig prosjekt?. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.
  • Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Gjerdrum, Eva. (2013) Veien videre for arbeidet med kvalitet i fleksibel høyere utdanning. Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus.

Rapport/avhandling

  • Nordkvelle, Yngve Troye; Fossland, Trine; Ramberg, Kirsti Rye; Netteland, Grete. (2016) Kvalitetskjeden i høyere utdanning. 2016. ISBN 978-82-91308-57-9.