Kirsti Sørgaard Moe

Prosjektleder

Seksjon for IT- strategi og -styring
48208605
Sluppenveien 12B/C, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter