Kirsti Sarheim Anthun

Førsteamanuensis Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73412817
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser: folkehelse, organisasjoner, arbeidsliv, arbeidshelse, lederskap, medarbeiderskap, helsefremming, antropologi, maktstudier, Foucault, kvalitativ forskn

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Undebakke, Kirsti Godal; Innstrand, Siw Tone; Anthun, Kirsti Sarheim; Christensen, Marit. (2015) ARK - The ARK Intervention Programme. 2015. ISBN 978-82-93158-26-4.
  • Undebakke, Kirsti Godal; Innstrand, Siw Tone; Anthun, Kirsti Sarheim; Christensen, Marit. (2014) ARK. Arbeidsmiljø- og klima undersøkelser, Hvem – Hva – Hvordan. 2014. ISBN 978-82-93158-24-0. Rapportserie fra senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU (2014/04).
  • Anthun, Kirsti Sarheim; Dahl-Jørgensen, Carla. (2013) Work In Progress: An Ethnographic Study of Power and Work in a Norwegian Engineering Unit. 2013. ISBN 978-82-471-4268-4.
  • Bjørnsen, Espen Liland; Anthun, Kirsti Sarheim; Røyrvik, Jens Olgard Dalseth; Ersfjord, Ellen. (2006) PiP de Passage: Oppstartsrapport fra en arena for antropologisk deltakelse i praksis. 2006. ISBN 82-91782-06-7.