Bakgrunn og aktiviteter

NTNU-førstelinjetjeneste/hovedsentralbord

Alumni: support og oppdatering , LinkedIn

Bildebasen Cumulus: bilderegistrering.

Henvendelser til kontakt@komm.ntnu.no

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Martinsen, T.C.; Nesjan, Nils; Rønning, Kirsten Sagmyr; Sandvik, AK; Waldum, Helge. (1996) The peroxisome-proliferator ciprofibrate induces hypergastrinemia without raising gastric pH. Carcinogenesis. vol. 17 (10).
  • Rønning, Kirsten Sagmyr; Sandvik, AK; Waldum, Helge. (1996) The fade of gastrin-stimulated gastric acid secretion in the rat is due to depletion of releasable mucosal histamine. Acta Physiologica Scandinavica. vol. 157.