Kirsten Lines Slotterøy

Høgskolelærer/øvingslærer Institutt for bioingeniørfag
73412228

Bakgrunn og aktiviteter