Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er én av tolv kandidater i den norske forskerskolen i innovasjon - innovasjonsledelse og strategi (NORSI PIMS). Med hjertet i innovasjon og entreprenørskap er Ålesund og Sunnmøre et perfekt utgangspunkt! Jeg har kontor både hos ÅKP og NTNU i Ålesund, i tillegg til jevnlige besøk på Gløs og indøk. Dette gir en unik nærhet til nøkkelpersoner både for å få innsikt og tilgang hva datainnsamling gjelder.


I pliktarbeidet mitt følger jeg opp studentbedriftene til NTNU i Ålesund og representerer NTNU i Ålesund i styret til Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal, hvor jeg er styreleder. I tillegg har jeg noe sensoroppdrag i fag som produktutvikling og diverse innovasjonsfag. Jeg har også veiledet masterstudenter i ulik størrelsesorden, samt undervist i fag som Innovasjonsprosjekt og Organisasjon og ledelse. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner