Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er én av tolv kandidater i den norske forskerskolen i innovasjon - innovasjonsledelse og strategi (NORSI PIMS). Med hjertet i innovasjon og entreprenørskap er Ålesund og Sunnmøre et perfekt utgangspunkt!

Jeg har kontor både hos ÅKP og NTNU i Ålesund, i tillegg til jevnlige besøk på Gløs og indøk. Dette gir en unik nærhet til nøkkelpersoner både for å få innsikt og tilgang hva datainnsamling gjelder. Høsten 2017 deltok jeg på Forsker Grand Prix, presentasjonen som varer fire minutter kan sees her: bit.ly/fgptrh17 - spol frem til 43:30. Jeg har i perioder vært gjesteskribent for Universitetsavisa - innleggene kan du lese her.


 Jeg representerer NTNU i Ålesund i styret til Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal, hvor jeg er styreleder. Jeg har jobber i UEs styre siden 2008, og vært styreleder siden 2013. Jeg representerer også NTNU i Ålesund i styret til The North West, hvor jeg begynte våren 2017.

I tillegg har jeg noe sensoroppdrag i fag som produktutvikling og diverse innovasjonsfag. Jeg har også veiledet masterstudenter i ulik størrelsesorden, samt undervist i fag som Innovasjonsprosjekt og Organisasjon og ledelse. Jeg planlegger å levere doktorgradsavhandlingen min til sommeren 2018.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner