Bakgrunn og aktiviteter

Førstekonsulent i forvaltningsgruppen. Jeg har arbeidet i avdelingen siden januar 2018.


Ansvarsområder i avdelingen

  • Ordning og katalogisering av eldre papirarkiv etter Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), som i dag er en del av NTNU.
  • Saksbehandling og gjennfinning av materiale, på papir og digitalt, opp mot andre deler av NTNU. Gjenfinning av vitnemål, studentdokumentasjon og personalinformasjon fra HiST utgjør mye av saksbehandlingen.

Erfaring

  • Bruk av IT-systemene ASTA, HPSM, ePhorte og Acos Websak.
  • Erfaring fra arbeid i forvaltning, bl.a. Statsarkiv og museum.
  • Erfaring med papirarkiv, scanning, registrering og digitalisering.

Utdanning/kurs

  • Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i sosialantropologi, NTNU
  • Diverse kurs fra NTNU, Norsk Arkivråd og Statsarkivet i Trondheim.
  • Webdesign, Næringsakademiet Trondheim.