Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider med pedagogikk og spesialpedagogikk i grunnskolelærerutdanningen.Har fokus på tiltak og kartlegging av elever med faglig utfordringer og elevaktive arbeidsformer i undervisningen.

Undervisning og veiledning

Underviser og veileder i emner på  spesialpedagogikk.

 

Forskning

Pågående PhD prosjekt

Bruk av individuelle opplæringsplaner og utledet praksis for spesialpedagogen

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2014

  • Johnsen, Ketil; Aastrup, Svein. (2014) Kartlegging og undervisning i et dynamisk perspektiv. QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2.

2012

  • Johnsen, Ketil; Aastrup, Svein. (2012) Dynamisk undervisning. Konferanse " 25 år med læremiddel" . HINT og Møller kompetansesenter; Levanger. 2012-11-14 - 2012-11-14.

2009

  • Johnsen, Ketil. (2009) Dynamic Teaching. Nordic Reasearch Conference on Special Need Education in Mathematics ; Reykjavik. 2009-10-14 - 2009-10-16.

2006

  • Johnsen, Ketil; Hoven, Grete; Angen Rye, Anne Lise. (2006) Sammen er vi best. Statped skriftserie.