Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Stensen, Kenneth; Stenseng, Frode; Lydersen, Stian; de Wolff, Marianne S.; Wallander, Jan Lance; Drugli, May Britt. (2017) Screening for mental health problems in a Norwegian preschool population. A validation of the Ages and Stages Questionnaire: Social- Emotional (ASQ:SE). Child and Adolescent Mental Health.