Bakgrunn og aktiviteter

Forskningstema:

 • bytransport
 • godstransport
 • gate- og vegplanlegging og utforming

Undervisning:

 • TBA4203 Vegplanlegging (3. års emne)
 • BA6057 Vegbygging (EVU, Efaringsbasert masteroprogram)
 • BA8616 Geometrisk utforming av veger (PhD emne)
 • Foreleser i TBA4204 BM3 Transportinfrastruktur, TBA4345 Bærekraftsutforinger i transport, BA6052 Strategisk planlegging av transportinfrastruktur

Utdanning og Arbeidsefaring:

 • Førsteamanuensis, NTNU, January 2013 - nå
 • PhD Civil Engineering, University of Washington (Seattle, US), 2008 - 2012
 • Masters Civil Engineering, University of Washington (Seattle, US), 2006 - 2008
 • Senior Engineer (bridge and roadway design), Berger/ABAM Engineers (Seattle, US), 2001-2006
 • Bachelors Civil Engineering, Villanova University (Villanova, PA, US), 1997-2001

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Flaata, Ellen Heffer; Pitera, Kelly. (2018) Analogue Learning in the Digital Age: Can we use 'old-fashioned' active learning methods to educate engineers in the modern world?. Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference.

Rapport/avhandling