Bakgrunn og aktiviteter

 

STILLING:

Førstelektor i universitetspedagogikk

 

UNDERVISNINGS- OG VEILEDNINGSOPPGAVER:

 • Førstelektorprogram for universitetslektorer ved NTNU i Ålesund og Gjøvik
 • Veiledning og kompetanseheving med hovedvekt på NTNU i Ålesund og Gjøvik
 • Undervisning og veiledning om universell utforming av lærings-, undervisnings- og vurderingsaktiviteter (Universal Design for Learning)
 • UDLHE Digicon Conference Chair 2021-2025
 • Undervisning og veiledning innenfor utdanningsfaglig basiskompetanse

 

FORSKNINGSINTERESSER:

 • Organisasjonslæring / kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 
 • Universitetspedagogiske tilbud etter strukturreformen i UH-sektoren
 • Den "andre karriereveien" - førstelektor- og dosentkvalifisering
 • Universell utforming for læring

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Andre

 • Ristow, Anne Marie; Hakel, Katja. (2021) Design Thinking as an Intentional Approach to Course Development with UDL. UDLHE Digicon 2021 - Guiding this Moment in Higher Education . UDLHE Network; Online. 2021-02-04 - 2021-02-05.
 • Hakel, Katja. (2019) Learning Assistants as Key Partners in the Scholarship of Teaching and Learning. Third EuroSoTL Conference: Exploring new fields throught the scholarship of teaching and learning . ISSoTL, University of Pais Vasco (UPV); Bilbao. 2019-06-12 - 2019-06-14.
 • Hakel, Katja. (2019) Universell utforming og universitetspedagogikk - en balanseakt. Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2019 . Universell; Trondheim. 2019-10-29 - 2019-10-30.
 • Hakel, Katja. (2018) Enklere enn du tror – universell utforming ved bruk av e-læringssystemene Blackboard og Canvas. Læringsfestivalen 2018 . NTNU, Norgesuniversitetet; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.
 • Hakel, Katja. (2018) Studenter som læringsassistenter - status, muligheter og erfaringer ved norske UH-institusjoner. Læringsfestivalen 2018 . NTNU, Norgesuniversitetet; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.
 • Hakel, Katja. (2016) Institution-wide training programmes for learning assistants as a means to enhance educational quality?. ICED 2016 - Ethics, care and quality in educational development . International Consortium of Educational Development; Cape Town. 2016-11-22 - 2016-11-25.
 • Hakel, Katja. (2015) Eksisterer den "digitale" studenten? Om studenters prioriteringer og personlige ressurser. Læringsfestivalen 2015 . NTNU; Trondheim. 2015-05-04 - 2015-05-05.
 • Hakel, Katja. (2014) Fra visjon til stagnasjon? Om bruken av læringsassistenter for å kvalitetssikre høyere utdanning. NU2014 . Umeå Universitet, Mittuniversitetet, Luleå Teknisk Univ.; Umeå. 2014-10-08 - 2014-10-10.