Bakgrunn og aktiviteter

 

STILLING:

Førstelektor i universitetspedagogikk

 

UNDERVISNINGS- OG VEILEDNINGSOPPGAVER:

 • Kompetanseheving av ansatte med fokus på Universell utforming av lærings-, undervisnings- og vurderingsaktiviteter (Universal Design for Learning)
 • Undervisning og veiledning innenfor utdanningsfaglig basiskompetanse
 • Veiledning og kompetanseheving med hovedvekt på NTNU i Ålesund

 

FORSKNINGSINTERESSER:

 • Organisasjonslæring / kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 
 • Universitetspedagogiske tilbud etter strukturreformen i UH-sektoren
 • Universell utforming for læring
 • Den "andre karriereveien" - førstelektor- og dosentkvalifisering

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2019

 • Hakel, Katja. (2019) Learning Assistants as Key Partners in the Scholarship of Teaching and Learning. Third EuroSoTL Conference: Exploring new fields throught the scholarship of teaching and learning . ISSoTL, University of Pais Vasco (UPV); Bilbao. 2019-06-12 - 2019-06-14.
 • Hakel, Katja. (2019) Universell utforming og universitetspedagogikk - en balanseakt. Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø 2019 . Universell; Trondheim. 2019-10-29 - 2019-10-30.

2018

 • Hakel, Katja. (2018) Enklere enn du tror – universell utforming ved bruk av e-læringssystemene Blackboard og Canvas. Læringsfestivalen 2018 . NTNU, Norgesuniversitetet; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.
 • Hakel, Katja. (2018) Studenter som læringsassistenter - status, muligheter og erfaringer ved norske UH-institusjoner. Læringsfestivalen 2018 . NTNU, Norgesuniversitetet; Trondheim. 2018-05-03 - 2018-05-04.

2017

2016

 • Hakel, Katja. (2016) Institution-wide training programmes for learning assistants as a means to enhance educational quality?. ICED 2016 - Ethics, care and quality in educational development . International Consortium of Educational Development; Cape Town. 2016-11-22 - 2016-11-25.

2015

2014

 • Hakel, Katja. (2014) Databank for digitale læringsressurser - et brukerperspektiv. BIBSYS-konferansen 2014 . BIBSYS; Trondheim. 2014-03-11 - 2014-03-12.
 • Hakel, Katja. (2014) Fra visjon til stagnasjon? Om bruken av læringsassistenter for å kvalitetssikre høyere utdanning. NU2014 . Umeå Universitet, Mittuniversitetet, Luleå Teknisk Univ.; Umeå. 2014-10-08 - 2014-10-10.
 • Hakel, Katja. (2014) Hvordan bruke MOOC i campusundervisningen?. MOOC-arbeidsseminar . NTNU Videre; Trondheim. 2014-06-04 - 2014-06-04.
 • Hakel, Katja; Høivik, Tonje Mogstad. (2014) Tekped Webportal - Læringsarena for undervisningsteknologi og pedagogikk. NTNU Multimediesenter og Uniped. 2014.
 • Hakel, Katja; Høivik, Tonje Mogstad. (2014) Tekped fagdag 2014 - Om Lecturetools og tekped-webportal. Tekped - Fagdag for unidervisningsteknologi . NTNU Multimediesenter; Trondheim. 2014-05-05 - 2014-05-05.

2013

 • Hakel, Katja. (2013) MOOC kan ikke erstatte gradsstudier. Forskerforum [Fagblad]. 2013-12-02.
 • Hakel, Katja. (2013) TekPed2013 - Introduksjon i Student Response Systems. TekPed2013 - Fagdag om bruk av ny undervisningsteknologi . NTNU videre, Uniped, Multimediesenteret, AV-tjeneste; NTNU, Trondheim. 2013-05-30 - 2013-05-30.
 • Hakel, Katja. (2013) Tre myter om MOOC. Universitetsavisa.