Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn: 
Jeg har en mastergrad fra studieprogrammet Bygg -og miljøteknikk med Beregningsmekanikk som hovedprofil. I løpet av våren 2015 fullførte jeg masteroppgaven "Submerged floating tunnels subjected to internal blast loading". 

Forskning:
PhD-prosjektet mitt ble påbegynt høsten 2015, og har tittelen "Fragmentering av vindusglass utsatt for eksplosjonslast", og dreier seg i hovedsak om numerisk modellering av laminerte sikkerhetsglass ved bruk av elementmetoden (Finite Element Method). Prosjektet er tilknyttet SFI CASA

PhD-veiledere:
Professor Tore Børvik
Professor Odd Sture Hopperstad