Bakgrunn og aktiviteter

Landskap som representasjon, landskapspolitkk og -forvaltning, landskap og kulturarv i turismesammenheng, autentisitet.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Daugstad, Karoline. (2010) Images, attitudes and measures in the field of cultural heritage in Norway. Amsterdam University Press. 2010. ISBN 978-90-8964-155-7.

Del av bok/rapport

  • Daugstad, Karoline; Schippers, Thomas K.. (2016) Moving Up and Down. Two Cases of Seasonal Family Dwelling in Mountainous Areas: Mid-Norway and the Southwestern Alps. Agricultural and Pastoral Landscapes in Pre-Industrial Society- Choices, Stability and Change.
  • Daugstad, Karoline. (2013) Agrarian landscapes and agrarian heritage. Norway : Nature industry and society.
  • Daugstad, Karoline. (2013) Hjem som turistprodukt: Eksempler fra seterturisme i Norge og Østerrike. Hus, hjem og sted. Geografiske perspektiver på vår samtid.
  • Daugstad, Karoline; Haukeland, Jan Vidar; Vistad, Odd Inge. (2012) Tradisjon og nyskaping? En analyse av ulike næringsinteresser i og ved Rondane og Jotunheimen nasjonalparker. Turisme i distriktene.

Kompetanseord