Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i samfunnsgeografi med landskapsgeografi som innretning. Forskningstema jeg er opptatt av er landskap som representasjon, landskapspolitkk og -forvaltning, kulturminner og kulturarv i turismesammenheng, jordbruk i fjellområder og naturressursforvaltning. Min forskning har i hovedsak dreid seg om norske eksempler men jeg har også gjort forskning i fjellområder i Østerrike og Nord-Spania. I forhold til undervisning så har jeg undervist i kvalitativ metode, ulike kurs om omhandler landskap og ressursforvaltning, og også bidratt på mer generelle geografi-emner. Jeg har vært instituttleder i perioden 2013 til 2017 ved Institutt for geografi og prodekan forskning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap i perioden 2017 til 2021.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Daugstad, Karoline. (2010) Images, attitudes and measures in the field of cultural heritage in Norway. Amsterdam University Press. 2010. ISBN 978-90-8964-155-7.
  • Bryn, Anders; Daugstad, Karoline. (2001) Summer farming in the subalpine birch forest. 2001. ISBN 1-84214-054-X.

Del av bok/rapport