Karoline Bjørstad Berget

Seniorkonsulent, Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK midt)

73597509

Bakgrunn og aktiviteter