Karl Arne Dalsaune

Vitenskapelig assistent Institutt for lærerutdanning
Jonsvannsveien 82, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter