Bakgrunn og aktiviteter

Eg har mastergrad frå NTNU innan kjemi med fordjupning i materialkjemi og energiteknologi. Mastergradsavhandlinga mi omhandla forskning på kor godt eit kommersielt manganoksid (Mn3O4) kunne fungere som katodematerial i magnesiumionbatteri.

 

Som stipendiat arbeidar eg med litiumionbatteri. Nærmare bestemt handlar arbeidet om silisium som anodematerial i litiumionbatteri. Målet er å optimalisere elektrolytten til eit batterisystem basert på silisiumanode slik at dette kan bli eit alternativ til dagens kommersielle batterisystem.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner