Bakgrunn og aktiviteter

Hovedarbeidsområder

Hovedoppgaver i stilling som seniorrådgiver i HR og HMS seksjonen ved Det humanistiske fakultet: (HF)

  • Inkluderende arbeidsliv (IA): rådgiving overfor ledere og enkeltansatte.
  • Kommunikasjon med SPK ved evnt. overgang til midlertidig uførepensjon. 
  • HFs representant i NTNUs IA-nettverk.  
  • HMS-koordinator ved HF. Bindeledd mellom nivå 1, 2 og 3.
  • Beredskapskoordinator ved HF. Inngår i fakultetets beredskapsgruppe. Delaktig i utarbeidelse/revisjon av beredskapsplan for fakultetet. Koordinerer øvelser.
  • Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK): Kontaktperson ved fakultet. Rådgiving og opplæring overfor ledere og verneombud.
  • Deltar i prosesser og prosjekt knyttet til kompetanseutvikling ved HF.