Bakgrunn og aktiviteter

Hovedarbeidsområder

Hovedoppgaver i stilling som HR- og IA-rådgiver, HMS- og beredskapskoordinator ved Det humanistiske fakultet: (HF)

  • Lederstøtte for alle HFs ledere, med særlig fokus på oppfølging av sykemeldte, og fokus på forebygging av sykefravær. I tillegg annen personaloppfølging.
  • Rådgiver på IA- generelt og IA spesielt.
  • HMS-koordinator ved HF
  • Beredskapskoordinator ved HF
  • Særlig fokus på stipendiater ved HF. Deltar i små team med coaching av stipendiater.