Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Jaatun, Martin Gilje; Bernsmed, Karin; Cruzes, Daniela Soares; Tøndel, Inger Anne. (2019) Threat Modeling in Modern Software Development. Exploring Security in Software Architecture and Design.
  • Rindell, Kalle; Bernsmed, Karin; Jaatun, Martin Gilje. (2019) Managing Security in Software Or: How I Learned to Stop Worrying and Manage the Security Technical Debt. ARES '19 Proceedings of the 14th International Conference on Availability, Reliability and Security Canterbury, CA, United Kingdom — August 26 - 29, 2019.