Bakgrunn og aktiviteter

Leder av faggruppa Kompetanse- og ledelsesutvikling

Jeg jobber med:

Lederutvikling

Organisasjonsutvikling

Kompetanseutvikling

Rådgivning og lederstøtte på ledelsesfaglige spørsmål

 

Utdannelse:

Master i organisasjonspsykologi og ledelse

Bachelor i psykologi

Grunnfag i musikk