Bakgrunn og aktiviteter

CV, se engelsk versjon

Forskningsinteresser

Moderne historie, kjønnsforskning, kulturstudier

Viktigste publikasjoner

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck og Christina Carlsson Wetterberg. Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politikk i Norden ca. 1850-1930, (The Nordic Marriage Modell: Marriage and Politics in the Nordic Countries ca. 1850-1930), Makadam forlag, Stockholm 2006

 Kari Melby, Anna-Birte Ravn, Christina Carlsson Wetterberg (eds.), Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition? The Policy Press, Bristol, 2008 

 ”Husmortid 1900-1960”, i Hagemann, Gro; Kari Melby, Hege Roll-Hansen, Hilde Sandvik og Ingvild Øye: Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Cappelen Damm Akademisk, Oslo 2020, s. 327-429

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg, The Nordic Model of Marriage, Women’s History Review, Volume 15, Number 4, 2006: 651-661

Kall og kamp. Norsk Sykepleierforbunds historie, Cappelen Forlag, Oslo 1990, 2000

Kvinnelighetens strategier. Norges Husmorforbund 1915-1940 og Norges Lærerinneforbund 1912-1940. Dr.philos.avhandling, Universitetet i Trondheim, 1995 (trykt som Skriftserie 4/97, Senter for kvinneforskning, NTNU, 1997) 

Viktigste posisjoner og verv:

Forskningsleder Senter for kvinne/kjønnsforskning, UiT/NTNU 1990-1998

Professor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier 1994-

Instituttleder 2002-2005

Prodekan forskning, Humanistisk fakultet, NTNU 2005-2009

Prorektor forskning, NTNU 2009-2017

Medlem NTNU-styret 1996-98

Styreverv i Norges forskningsråd 1995-2014, bl a leder Områdestyret Kultur og samfunn 2001-03; nestleder (2003-06) og leder (2006-2014) styret Divisjon for vitenskap; medlem i Hovedstyret 2006-14

leder KIF-komiteen 2004-2007

Medlem av Bestyrelsen Københavns universitet 2012-2020

Styreleder NTNU Samfunnsforskning 2014-2020

Medlem av ekspertgruppe for Områdegjennomgang av Norges forskningsråd 2016-17

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Melby, Kari; Ravn, Anna-Birte; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?. Policy Press. 2008. ISBN 978-1-84742-066-4.
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente; Wetterberg, Christina Carlsson. (2006) Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca. 1850-1930. Makadam Förlag. 2006. ISBN 91-7061-020-7.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari. (2004) Kultur og kjønn. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2004. ISBN 82-7634-602-2. Kulturstudier (38).
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente; Wetterberg, Christina Carlsson. (2000) The Nordic Model of Marriage and the Welfare State. 2000.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. (1999) Kulturforståelser i fagene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 1999. ISBN 82-7634-367-8.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. (1999) Kulturforståelser i fagene. 1999. ISBN 82-7634-367-8.
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente. (1999) Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag. 1999.

Del av bok/rapport

 • Melby, Kari; Carlsson-Wetterberg, Christina. (2008) Omsorgsbasert medborgerskap. En norsk løsning?. På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag.
 • Melby, Kari; Ravn, Anna-Birte; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) A Nordic model of gender equality? Introduction. Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?.
 • Melby, Kari; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context. Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?.
 • Melby, Kari. (2007) Disiplinering til reproduksjon. Når heteroseksualiteten må forklare seg.
 • Melby, Kari. (2005) Husmortid. 1900-1950. Med kjønnsperspektiv på norsk historie: Fra vikingtid til 2000-årsskiftet, 2 utgave.
 • Melby, Kari. (2003) Ekteskapets vitenskapeliggjøring? Debatten om medisinske ekteskapshindringer blant leger omkring 1910. Benum, Edgeir m.fl. (red.). Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip.