Kari Mette Singstad

Overingeniør

Avdeling for virksomhetsstyring
90883131
Jonsvannsveien 82 C, 2 etasje

Bakgrunn og aktiviteter