Kari Bjørge Lied

Universitetslektor Institutt for helsevitenskap Gjøvik
61135337 90961516

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er utdannet intensivsykepleier og har videreutdanning i ledelse, IKT, veiledning og coaching. Mastergrad i pedagogikk med fordypning i sykepleierstudenters oppfatning av læring i fullskalasimulering. Jeg underviser og veileder bachelorstudenter i sykepleie, fasilitator og operatør i simulering, samt oppfølging og veiledning av studenter i praksis. Jeg er medforfatter av bok om Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring. Et samarbeidsprosjekt ved NTNU Gjøvik.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Andfossen, Nina Beate; Bogsti, Wenche Bergseth; Eriksson, Christer; Karlsen, Tore; Fjær, Kari Kirkbakk; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Sørum, Håkon; Ødegården, Terje. (2015) Gjennomføring av simuleringen. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.
  • Andfossen, Nina Beate; Lied, Kari Bjørge; Struksnes, Solveig; Ødegården, Terje. (2015) Kort innføring i simuleringsmetodikk. Pasientsimulering i helsefag - en praktisk innføring.