Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver Vannkraftlaboratoriet NTNU

Tidligere senterkoordinator for Norsk Vannkraftsenter og FME HydroCen.

NVKS er et senter for å fremme forskning og utdanning innen vannkraftteknologi. Senteret har tre hovedpartnere, NTNU, Energi Norge og NVE. Totalt består NVKS av 35 partnere (2016) fra hele verdikjeden av leverandører, konsulenter og produsenter. Norsk Vannkraftsenter omfatter fire institutter ved NTNU med 43 masterstudenter, 25 stipendiater (2016).  Senteret fasiliterer og finansierer 12 store forskningsprosjekter med en portefølje på ~190 millioner kroner i perioden 2014-2020, og i tillegg direktefinansieres både stipendiater, vitenskapelige stillinger og utdanningsaktiviteter i tillegg innenfor en ramme på 10 millioner NOK årlig.

I perioden 2017-2024 blir NVKS sine aktiviter gjennomført i HydroCen - Norwegian Research Centre for Hydropower Technology. HydroCen er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi - FME.

 

FME HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology) skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor.

HydroCen skal gjennom sin forskningsinnsats bidra til å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

HydroCen har definert fire forskningsområder:

NTNU er vertsinstitusjon og hovedforskningspartner i HydroCen sammen med SINTEF Energi og Norsk institutt for naturforskning (NINA). HydroCen har rundt 50 nasjonale og internasjonale partnere fra forskning, industri og forvaltning og ble opprettet i 2016. Senteret har et budsjett på nærmere 400 millioner kroner fordelt på åtte år. Forskningsrådet finansierer halvparten, en fjerdedel finansieres av senterets brukerpartnere og en fjerdedel finansieres av forskningspartnerne.