Bakgrunn og aktiviteter

 

Viktigste arbeidsoppgaver:

lederstøtte

leder for instituttets administrative stab

budsjett og økonomi oppfølgning

ressursplanlegging

HMS koordinator