Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt og arbeidsområde

Jeg er stipendiat på biofysikk, der jeg ser på hvordan man kan forbedre behandling av pasienter med prostatakreft ved hjep av moderne bildemodaliteter (MRI) og eskalering av dose i spesielt agressive tumorområder inne i prostataen.
I tillegg jobber jeg som medisinsk fysiker ved stråleterapien ved St.Olavs Hospital.

Kompetanse

Medisinsk fysiker siden 2008

Bakgrunn

  • 2003-2008: Utdanning Sivilingeniør/Sjukhusfysiker ved Umeå universitet, Sverige
  • 2008-2016: 100 % Medisinsk fysiker ved stråleterapien, Nordlandssykehuset HF
  • 2016-2018: 100 % Medisinsk fysiker ved stråleterapien, St.Olavs Hospital
  • 2018-nå: 50 % stipendiat ved NTNU, 50 % medisinsk fysiker ved St.Olavs Hospital