Bakgrunn og aktiviteter

Eiendomsforvaltning

Bakgrunn:

Seksjonssjef Eiendomsforvaltning og drift NTNU Gjøvik 01.10.2019
Eiendomsansvarlig NTNU i Gjøvik 2019
Gruppeleder økonomi/arealkontakt 2018 - 2019
Seniorrådgiver Seksjon for økonomirådgivning 2017-2018
Økonomi - og driftsdirektør NTNU i Gjøvik 2015-2016
Økonomi - og driftsdirektør Høgskolen i Gjøvik  2001-2015
Økonomisjef Høgskolen i Gjøvik  1994-2001
Fagsjef økonomi Televerket Region Øst  1991-1994
Soussjef Den norske Bank (Bedrifts- og kapitalmarkedsdivisjonen)  1990-1991
Økonomisjef DNC (Penge- og kapitalmarkedsdivsjonen) 1987-1990
Kontorsjef DNC (sentral økonomiavdeling) 1985-1987
Konsulent DNC (sentral økonomiavdeling) 1984-1985
Konsulent Finansdepartementet/Finansavdelingen 1981-1984