Bakgrunn og aktiviteter

Jostein Mårdalen kom fra en stilling som Forskningssjef i SINTEF Petroleumsforskning og har siden oktober 2013 vært instituttleder ved Materialteknologi.

Bakgrunn

 • Forskningssjef i SINTEF Petroleumsforskning (2007-2013)
 • Forskningsleder i SINTEF Materialer og kjemi  (2004-2007)
 • Prosjektleder for Lettmetall Overflate, et 6-årig tverrfaglig kompetansebyggende prosjekt under NorLight  (2001-2006)
 • Gruppeleder i SINTEF Materialer og kjemi, Overflategruppen (2000-2002)
 • Lærer og kursutvikler i SINTEFskolen, Prosjektledelse (1998 - 2013)
 • Seniorforsker, SINTEF Materialteknologi (1998 - 2007)
 • Forsker, SINTEF Materialteknologi (1995-1998)
 • Forsker, SINTEF Instrumentering (1995)
 • Post Doc (NAVF/NFR) ved "the European synchrotron Radiation Facility" (ESRF), Grenoble, Frankrike (1993-1995)
   

Vitenskapelig kompetanse

 • Materialteknologi
 • Petroleumsrelatert bergmekanikk 
 • Overflateteknologi
 • Overflatekarakterisering
 • Røntgendiffraksjon, spektroskopi og avbildning

 

Generisk kompetanse

 • Forskning- og utdanningsledelse
 • Organisasjon- og strategiutvikling
 • Styrearbeid
 • Forskningsprosjekter: utvikling, finansiering og ledelse
 • Kontrakter og intellektuelle rettigheter (IPR)
 • Patentering og kommersialisering

For ytterligere informasjon; se CV