Bakgrunn og aktiviteter

Jostein Grepstad (1951) er professor ved Institutt for elektroteknikk og telekommunikasjon. Han tilhører forskningsgruppen for Nanoelektronikk og fotonikk. Professor Grepstad er utdannet sivilingeniør fra NTH (1975) og har doktorgrad i fysikk fra samme sted (1982).

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner