Bakgrunn og aktiviteter

Jeg kommer fra Filippinene, og er 54 år gammel. jeg har bodd i Norge i 29 år. Jeg er ansatt på NTNU Dragvoll som Fagarbeider m/fagbrev i 100% stilling.