Bakgrunn og aktiviteter

Jeg begynte som Driftssjef ved NTNU Driftsavdelingen 26. jan 2009. Min levnetsbeskrivelse ser du ved å trykke på CV lenger opp.

Som Driftssjef har jeg ansvaret for drift og en del vedlikehold og utskiftinger på våre bygg og anlegg. Ansvarsområdet består av følgende tjenester:

Renhold, vaktmestertjenester, posthåndtering, parkskjøtsel/brøyting/strøing, transporttjenester, ENØK-arbeid, vakt og service, VVS, elektro og byggfag.

Driftsavdelingen har ca 370 ansatte og administrasjonen er lokalisert til Driftssentralen i Høgskoleringen 8.

Jeg sitter i NTNUs sentrale beredskapsgruppe.

Av verv utenom jobben er jeg styreleder i Boligbyggelaget TOBB.