Bakgrunn og aktiviteter

Våren 2018 jobber jeg 65 % stilling.

Spanskundervisning , Den dominikanske republikk & Haiti, IKT i undervisning. Utdanning fra UiB (master i spansk og latinamerikastudier). 

Arbeids- og interessefelt    

 • Phd-prosjekt (historie og kulturfag), med utgangspunkt i forholdene mellom Den dominikanske republikk og Haiti. 
 • Historie/kulturkunnskap spansktalende verden (særlig forholdet mellom Den dominikanske republikk og Haiti)
 • Arrangør og ansvarlig for utvikling, planlegging og gjennomføring av tre studiereiser (2008, 2010 og 2015) til og i Den dominikanske republikk for studenter ved HiL, NTNU og Studyaway.  

Bruk av digitale medier i språkopplæring:

 • Prosjektmedarbeider Smart Læring høsten 2016
 • Arrangør i webinargruppa Cyberkaff (pedagogikk, teknologi og undervisning)
 • Prosjektmedarbeider 2012 - 2014 "Det synkrone virtuelle klasserommet", sammen med HiNT, FU og Stiftelsen kompetanseutvikling for Nord-Trøndelag. Støttet av Norgesuniversitetet. 
 • Prosjektmedarbeider Norgesuniversitetet H09/V10 i Læring rett i lomma i samarbeid med bl.a. UiO, UiS og HiL.
 • Egenprodusert undervisningsblogg for spansk

Undervisningskompetanse

 • EVU og campus: innføringskurs 0500-nivå, samt kulturkunnskap/historie, litteratur, språk og samfunn på 1000-nivå. Egenprodusert fordypningsemne for EVU: Migrasjoner i den spansktalende verden. 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Kolås, Line; Nordseth, Hugo; Yri, Jørgen Sørlie. (2015) Active Students in Webinars. Proceedings of the 11th international Conference on mobile Learning 2015, Madeira, Portugal March 14-16, 2015.
 • Yri, Jørgen. (2012) Landartikkel - Den dominikanske republikk. Latinamerikanske løsninger. Latin-Amerikaboken2012.

Rapport/avhandling

 • Yri, Jørgen Sørlie. (2016) Kompendium SPA2401 2016: España y las migraciones. 2016.