Bakgrunn og aktiviteter

Jørgen Lund er førsteamanuensis i kunsthistorie. Hovedområde er moderne og samtidig kunst, kunstteori og estetikk.

Under publisering er en artikkel som problematiserer tradisjonen for kritikk av "den hvite kuben" - det moderne utstillingsommet slik Brian O'Doherty beskrev det på midten av 1970-tallet. 

Sist publisert: Artikkelen "Ort und Bild. Norwegische Landschaften", Frankfurt a.M. 2015

Lund planlegger - under den generelle overskriften "kunsthistoriens tid og estetikkens tid" - flere prosjekter som på ulike måter vil tematisere hvordan estetisk erfaring og kunst problematiserer satte og naturaliserte oppfatninger om fortiden. Stikkord: Det estetiske som bevegelse i traumatisert bevissthet, det stedstilknyttede bildet (særlig fotografi) som deterritorialisering av subjektivitet. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Lund, Jørgen. (2018) Du skal ikke glemme! Minnekunst etter 22. juli. Vinduet.
 • Lund, Jørgen. (2015) Virkelighetens billedakt. Den billedmessige vending og "fattigsliggjøring" av kunsten. Kunst og kultur.
 • Lund, Jørgen. (2013) Kunst og politikk - faglighet uten ID. Kunst og kultur.
 • Lund, Jørgen. (2008) Befridd fra triumf: Kunst og utopi. Kunstjournalen B-post.
 • Lund, Jørgen. (2006) Krisens mulighet. Om kunstkritikkens krise og norsk kunstkritikk i dag. Kunstjournalen B-post.
 • Lund, Jørgen. (2002) En tung lesererfaring. Billedkunst.
 • Lund, Jørgen. (1996) Montasjens virkelighet - John Baldessari. Terskel : Threshold.
 • Lund, Jørgen. (1994) Menneskelige minnesmerker. Nordisk arkitekturforskning.
 • Lund, Jørgen. (1994) Om kunstformidling. Terskel : Threshold.

Bøker

 • Elgin, Dag Erik; Brockmann, Jan; Lund, Jørgen. (2007) Amor Vacui. 2007. ISBN 978-82-303-0766-3.

Del av bok/rapport

 • Lund, Jørgen. (2016) Gjentagelsen av noe annet, Bård Breiviks serier. Bård Breivik. Bind 1. I'd Love the Key to the Master Lock.
 • Lund, Jørgen. (2015) Ort und Bild: Norwegische Landschaften. Skandinavische bildende Kunst von 1950 bis zur Gegenwart.
 • Lund, Jørgen. (2012) The Threshold Returns the Gaze: Border Aesthetics in Disciplined Space. The Borders of Europe. Hegemony, Aesthetics and Border Poetics.
 • Lund, Jørgen. (2011) Svart smil. Dagboksnotater fra mulighetenes by.
 • Lund, Jørgen. (2008) Individ, kropp, landskap. Iver Jåks' kunst. Kunst til stede Art in Place.
 • Lund, Jørgen. (2007) Blikket forbi. Amor Vacui.
 • Lund, Jørgen. (2002) Noe hemmelig i det åpne. Om Iver Jåks' småskulpturer. Ofelas. Iver Jåks Veiviseren.
 • Lund, Jørgen. (2002) Stedfaste øyeblikk. Samtidig, samme sted. Else Marie Hagen.

Rapport/avhandling