Bakgrunn og aktiviteter

Telefon: +4791766164

Stipendiat ved Senter for Toppidrettsforskning.

Anvender biomekanikk og fysiologi for å forbedre den grunnleggende forståelsen av bevegelsesformen langrenn generelt og staking spesielt. Beskrive staking i et mekanisk perspektiv: hva skiller staking i flatt terreng fra staking i bratt motbakke, og hvorfor velges staking og diagonalgang på ulike stigninger, selv om total effekt er den samme. Hvilke underliggende mekanismer ligger bak? En grunnleggende forståelse av bevegelsesformen gir bedre grunnlag for å kunne karakterisere god og mindre god teknikk hos topputøvere i langrenn, hvor fysiologiske variabler gjerne er svært like. Biomekaniske metoder som Inverse Dynamics gir dypere innsikt i hvilke muskler som jobber på hvilke måter i å skape framdriftskraft i ulike deler av en bevegelsessyklus, samt energifluktueringen fra muskler til framdriftskraft på ulike intensiteter og i mellom ulike prestasjonsnivå.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Danielsen, Jørgen; Sandbakk, Øyvind; Ettema, Gertjan. (2016) Mechanical energy and work in treadmill double poling on roller skis. International congress on science and skiing - Book of Abstracts.
  • Bucher, Elias; Danielsen, Jørgen; Hegge, Ann Magdalen; Faude, Oliver; Ettema, Gerardus Johannes C; Sandbakk, Øyvind. (2015) Technique differences between male and female cross-country skiers while whole body, upper body and arm poling on a ski ergometer. 20th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden BOOK OF ABSTRACTS.

Rapport/avhandling

  • Danielsen, Jørgen; Ettema, Gertjan; Sandbakk, Øyvind. (2018) Energetics and dynamics of double poling cross-country skiing. 2018. ISBN 978-82-326-3518-4.