Jørgen Bremnes Nielsen

Stipendiat

Institutt for marin teknikk
73590034
Marinteknisk senter, Tyholt

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Hassani, Vahid; Rindarøy, Martin; Kyllingstad, Lars Tandle; Nielsen, Jørgen Bremnes; Sadjina, Severin Simon; Skjong, Stian; Fathi, Dariusz Eirik; Johnsen, Trond Andreas Vikan; Æsøy, Vilmar; Pedersen, Eilif. (2016) Virtual prototyping of maritime systems and operations. ASME 2016 35th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 7: Ocean Engineering.