Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Hoel, Aud Sissel; Cassinelli, Alvaro. (2013) A-me: augmented memories. SA'13 SIGGRAPH Asia 2013.
  • Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Pinel, Philipe; Cassinelli, Alvaro; Ishikawa, Masatoshi. (2013) The neuroscience social network project. SIGGRAPH Asia 2013 Posters.
  • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2012) When Cheesecake Craving Unplugs the Pleasure Button: Understanding Aesthetics and Quality of Experience in a Computer Generated Graphics. SIGGRAPH 2012.
  • Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj; Hoel, Aud Sissel; Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi. (2012) Sense-IT@iet.NTNU. Metamorph 2012: A Matter of Feeling.
  • Puig, Jordi. (2012) A-me: Augmented Memories. Metamorph 2012: A Matter of Feeling.
  • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi. (2011) Flick Flock. A BluePrint for a Lab of the Future.
  • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2010) Chroma Space: Affective colors in interactive 3D world. Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimedia 2010 (MM 2010).
  • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2010) Flick Flock: the distant and distinct characteristics of the masses in immersive aesthetic space. Siggraph Asia '10 ACM SIGGRAPH ASIA 2010 Posters.

Rapport/avhandling

  • Puig, Jordi; Perkis, Andrew. (2015) Art and technology perspectives on brain atlases. 2015. ISBN 978-82-326-1158-4. Doktoravhandlinger ved NTNU (2015/251).