Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Hoel, Aud Sissel; Cassinelli, Alvaro. (2013) A-me: augmented memories. SA'13 SIGGRAPH Asia 2013.
 • Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Pinel, Philipe; Cassinelli, Alvaro; Ishikawa, Masatoshi. (2013) The neuroscience social network project. SIGGRAPH Asia 2013 Posters.
 • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2012) When Cheesecake Craving Unplugs the Pleasure Button: Understanding Aesthetics and Quality of Experience in a Computer Generated Graphics. SIGGRAPH 2012.
 • Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj; Hoel, Aud Sissel; Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi. (2012) Sense-IT@iet.NTNU. Metamorph 2012: A Matter of Feeling.
 • Puig, Jordi. (2012) A-me: Augmented Memories. Metamorph 2012: A Matter of Feeling.
 • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi. (2011) Flick Flock. A BluePrint for a Lab of the Future.
 • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2010) Chroma Space: Affective colors in interactive 3D world. Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimedia 2010 (MM 2010).
 • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2010) Flick Flock: the distant and distinct characteristics of the masses in immersive aesthetic space. Siggraph Asia '10 ACM SIGGRAPH ASIA 2010 Posters.

Rapport/avhandling

 • Puig, Jordi; Perkis, Andrew. (2015) Art and technology perspectives on brain atlases. 2015. ISBN 978-82-326-1158-4. Doktoravhandlinger ved NTNU (2015/251).

Andre

 • Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Hoel, Aud Sissel; Cassinelli, Alvaro. (2013) A-me: Augmented memories. SIGGRAPH Asia 2013 . ACM; Hong Kong. 2013-11-19 - 2013-11-22.
 • Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Hoel, Aud Sissel; Ebrahimi, Touradj. (2013) A-me: Augmented Memories. STRP 2013 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . STRP; Eindhoven. 2013-03-01 - 2013-03-10.
 • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi; Perkis, Andrew; Ebrahimi, Touradj. (2012) When Cheesecake Craving Unplugs the Pleasure Button: Understanding Aesthetics and Quality of Experience in a Computer Generated Graphics. SIGGRAPH 2012 - Late Breaking Work . SIGGRAPH 2012; Los Angeles California. 2012-08-05 - 2012-08-09.
 • Perkis, Andrew; Hoel, Aud Sissel; Puig, Jordi. (2012) A-Me. Meta.Morf - A Matter of Feeling [Kunstnerisk og museal presentasjon] . TEKS - Trondheim elektroniske kunstsenter; Trondheim. 2012-10-06.
 • Puig, Jordi; Gutierrez, Carles; Canet, Mar; Perkis, Andrew. (2012) LummoBlocks. Glow 2012 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Glow; Eindhoven. 2012-11-10 - 2012-11-17.
 • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi. (2010) Chroma Space. ACM Multimedia 2010 [Kunstnerisk og museal presentasjon] . ACM; Florence. 2010-10-25 - 2010-11-06.
 • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi. (2010) Flick Flock. Campus Party Brazil 2009 [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; Sao Paulo. 2010-01-25 - 2010-01-31.
 • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi. (2010) Flick Flock [STRP]. STRP Festival [Kunstnerisk og museal presentasjon] . STRP; Eindhoven. 2010-11-18 - 2010-11-28.
 • Mansilla, Wendy Ann; Puig, Jordi. (2010) Project Chroma Space. Art.on.Wires Festival [Kunstnerisk og museal presentasjon] . Simula Research Laboratory; Oslo. 2010-05-10 - 2010-05-13.
 • Xu, Jie; Puig, Jordi; Lomeland, Janette Haugland; Perkis, Andrew. (2010) A Serious Game for Both University Recruitment and Research Platform. Games: Design and Research Conference . Kristine Jørgensen, Torill Mortensen; Volda, Norway. 2010-06-03 - 2010-06-04.