73550596
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5453

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Næss, Robert; Solli, Jøran. (2013) Klimakunnskap og klimatilpasning. Hvordan drives klimatilpasning?. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0307-2.

Del av bok/rapport

  • Bye, Robert; Solli, Jøran. (2007) Vindkraft i Norge: Fra ulønnsom til miljøfiendtlig teknologi?. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
  • Solli, Jøran. (2007) Bærekraftige kalkyler? Utviklingen av økonomiske argumenter om vindkraft. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.

Rapport/avhandling

  • Solli, Jøran; Berker, Thomas. (2014) Economic Feasability and Zero Emission Buldings - A state-of-the-art-report. 2014. ISBN 978-82-536-1418-2. ZEB Project report (19).
  • Solli, Jøran. (2004) Kalkylenes retorikk. Økonomiske argumenter i utvikling av nye energiteknologier. 2004. ISBN 82-471-6449-3.