Bakgrunn og aktiviteter

Forsker II ved Senter for Økonomisk forskning og førsteamanuensis II ved NTNU Handelshøyskolen. De viktigste forskningsinteressene er utdanningsøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og kommunaløkonomi i tillegg til statistisk metode og økonometri. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Iversen, Jon Marius Vaag; Bonesrønning, Hans. (2019) Kan kommunale skoleeiere bidra til bedre undervisning for elever som strever?. Skolen vår!.

Rapport/avhandling