Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Carvajal, Ana Karina; Myhre, Magnus Stoud; Mehta, Shraddha; Dyrstad, Jonatan Sjølund; Remme, Jannicke. (2020) Sluttrapport: Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen. 2020. ISBN 978-82-14-06509-1.
  • Eilertsen, Aleksander Børresen; Dyrstad, Jonatan Sjølund; Bondø, Morten Steen. (2017) Identifikasjon av lakseindivider — Biometri fase 1 (SalmID). 2017. ISBN 978-82-7174-311-6.