Bakgrunn og aktiviteter

Forsker II ved Senter for Økonomisk forskning og førsteamanuensis II ved NTNU Handelshøyskolen. De viktigste forskningsinteressene er utdanningsøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi og kommunaløkonomi i tillegg til statistisk metode og økonometri. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Iversen, Jon Marius Vaag; Bonesrønning, Hans. (2019) Kan kommunale skoleeiere bidra til bedre undervisning for elever som strever?. Skolen vår!.

Rapport/avhandling

 • Nyhus, Ole Henning; Haraldsvik, Marianne; Iversen, Jon Marius Vaag; Kråkenes, Torgeir; Marcinko, Luka; Tovmo, Per. (2020) Arbeids-og næringslivet i Trøndelag i en tid med pandemi og smitteverntiltak. 2020. ISBN 978-82-7570-615-5. SØF rapport (03/20).
 • Brattbakk, Ingar; Nyhus, Ole Henning; Andersen, Bengt; Reichborn-Kjennerud, Kristin; Iversen, Jon Marius Vaag. (2016) Storbyfaktoren. Storbyenes særlige sosiale og økonomiske utfordringer. 2016. ISBN 978-82-7609-385-8. AFI-rapport (13).
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag. (2016) Nasjonale utvalgsprøver i skriving 2015. Teknisk rapport. 2016.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag. (2016) Teknisk rapport: Pilotering av uppgifter till den nasjonale utvalgsprøven i skriving 2016. 2016.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Evensen, Lars Sigfred; Iversen, Jon Marius Vaag. (2015) Læringsstøttende prøver i skriving 2014. Teknisk rapport. 2015.
 • Skar, Gustaf Bernhard Uno; Iversen, Jon Marius Vaag. (2015) Læringsstøttende prøver i skriving 2014. Teknisk rapport avseende pilotuppgifter HT 2014. 2015.
 • Iversen, Jon Marius Vaag; Haugset, Anne Sigrid; Martinsen, Anders; Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Nossum, Gunnar; Stene, Morten. (2014) Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser. 2014. ISBN 978-82-7732-205-6. Rapport / Trøndelag forskning og utvikling (16).
 • Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Iversen, Jon Marius Vaag. (2014) Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt. 2014. ISBN 978-82–7732–191–2.
 • Bakken, Inger Marie; Iversen, Jon Marius Vaag; Grøttheim, Bjørn Terje. (2013) Utredning om samkommunedeltakelse i Flatanger kommune. 2013. ISBN 978-82-7732-184-4.
 • Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Iversen, Jon Marius Vaag; Nossum, Gunnar. (2013) Mære landbruksskole. Mære sin rolle for landbruket og konsekvenser av endringer i gårdsdrifta. 2013. ISBN 978-82-7732-187-5.
 • Haugset, Anne Sigrid; Iversen, Jon Marius Vaag. (2013) Gevinster av bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag. 2013. ISBN 978-82-7732-177-6.
 • Haugum, Margrete Hembre; Iversen, Jon Marius Vaag; Nossum, Gunnar. (2013) Evaluering av Etablereropplæringen og Alkymisten. 2013. ISBN 978-82-7732-182-0.
 • Iversen, Jon Marius Vaag; Lysø, Roald. (2013) Utviklingen i kulturnæringene i Trøndelag 2004-2013. 2013.
 • Sand, Roald; Bakken, Inger Marie; Iversen, Jon Marius Vaag; Sivertsen, Håkon. (2013) Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune. Revidert sluttrapport. 2013. ISBN 978-82-7732-185-1.
 • Sand, Roald; Iversen, Jon Marius Vaag. (2013) Samfunnsmessige virkninger av Södra Cell AS i Follafoss og Verran Kommune. 2013. ISBN 978-82-7732-176-9.