Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt som overingeniør og leder for teknisk gruppe ved Institutt for kjemi fra 1.1.2013. Har ansvar for forvaltning av instituttets tekniske ressurser (personell, utstyr og laboratorier).

Tidligere arbeidserfaring fra teknisk gruppe ved Institutt for kjemi (NTNU), Folkehelseinstituttet og Chiron AS.

Mastergrad (hovedfag) og doktorgrad (ph.d.) fra IKJ, innen fagområdet organisk kjemi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Aaseng, Jon Erik; Gautun, Odd Reidar. (2010) Asymmetric synthesis of substituted 2-aminotetralines. 2010. ISBN 978-82-471-2400-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (1).