Bakgrunn og aktiviteter

John Erik Fornæss (1946) har vært Professor ved Institutt for matematiske fag siden 2012, og tilhører analysegruppen.

Professor Fornæss har mastergrad i matematikk fra Universitetet i Oslo, og en doktorgrad i matematikk fra University of Washington, USA.

Han har tidligere jobbet som professor ved Princeton University, USA, og senere ved University of Michigan, USA.

Se den engelske siden for mer informasjon.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner