Bakgrunn og aktiviteter

Johan van der Zwart er utdannet arkitekt ved Fakultet for Arkitektur og det bygte miljø i Delft University of Technology (TU Delft), Nederland 2001. Fra 2001 til 2004 jobbet han som en junior-arkitekt i et firma spesialisert i grunnskolen, desentraliserte helsetjenester fasiliteter, barnehage boliger og boliger for eldre og funksjonshemmede. I tillegg jobbet han skjema 2001 til 2008 som assistent-professor landskapsarkitektur ved Institutt for urbanisme av TU-Delft.

Som assisterende professor i landskapsarkitektur er han medforfatter av flere bøker. Som arkitekt han fikk hederlig omtale for konkurranseforslaget "Care-4U” i design-konkurransen ”Health 2015 bygg for fremtiden" av Nederlands styre for helseinstitusjoner.

Mens han drev forskning for sin doktorgrad Bygg for et bedre sykehus, verdiskapende forvaltning og utforming av helseeiendom (2014) ved instituttet Real Estate & Housing of TU-Delft, studerte han en intensiv pre-master innen helse styring på ett år ved Institutt Helse, politikk og ledelse ved Erasmus University Rotterdam og begynte master Healthcare Management i 2013 ved samme universitet. Siden april 2015 har han jobbet som Postdoc Arkitektur & Health ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • van der Zwart, Johan. (2015) Bau eines besseren Krankenhauses, Wertschöpfendes Management & planung von Immobilien. 2015. ISBN 978-94-6186-483-3.

Del av bok/rapport

  • Fronczek-Munter, Aneta; van der Zwart, Johan; Hansen, Geir Karsten. (2017) How to evaluate Healthcare Buildings? Selction of Methods for evaluating Hospital Architectural Quality and Usability - a case at St. Olavs Hospital in Norway. ARCH17. 3rd International Conference on Architecture, Research, Care and Health. Conference Proceedings.
  • van der Zwart, Johan; van der voordt, theo. (2015) Inspelen op veranderingen vereist strategisch sturen op ontwerp en beheer van zorgvastgoed, wie loopt zich warm?. Barometer Zorgvastgoed.