Bakgrunn og aktiviteter

Design av en Francis turbin for mange start-stopp sykluser i døgnet og raske lastendringer

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner