Bakgrunn og aktiviteter

Personlege nettsider, mest om havbølgjeenergi.

Kjell Budal (1933-1989) gjorde i 1973 tiltak til bølgjekraftforsking ved NTH, og Johannes Falnes var med på denne forskinga frå starten. Frå slutten av 1970-talet vart mange andre personar med i dette forskings- og utviklingsarbeidet. Vidare opplysningar om dette arbeidet finst m.a. i ein nettutlagd artikkel "Bølgjeenergiforsking ved NTH/NTNU", og også ei liste av publikasjonar frå bølgjekraftgruppa er lagd ut på nett. Andre nettsider gjeld undervisning om bølgjeenergi

2009-12-16

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker