Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

  • Synliggjøring og forankring av NTNUs tematiske områder havrom, energi og bærekraft i Ålesund
  • Koordinering av og støtte til prosjektsøknader
  • Koble næringslivet og andre forskningsinstitusjoner til fagmiljøene på NTNU (f.eks. prosjektsøknader innenfor havrom, energi og bærekraft)
  • Bidrag til nettverksbygging internt og eksternt
  • Arrangere og bistå på konferanser mm. (f.eks. CampusUka, Ocean Week, Sustainability Days, Energy Transition Week)

Arbeidserfaring

  • 2020 Praktikant Miljøstiftelsen ZERO (Zerokonferansen)
  • 2020 Skriveveileder NMBU (Writing Centre)

Utdanning

  • 2019 – 2020 Mastergrad International Environmental Studies, NMBU
  • 2017 – 2018 Bachelorgrad Samfunnsøkonomi, UiB
  • 2014 – 2017 Bachelorgrad Markedsføring og Ledelse med Innovasjon og Entreprenørskap, NTNU