Bakgrunn og aktiviteter

- Administrasjon av ph.d.-programmer

- Saksbehandling