Bakgrunn og aktiviteter

Veiledning av utreisende studenter til Frankrike, Storbritannia, Nederland og Irland, samt inngåelse og oppfølging av avtaler.