Bakgrunn og aktiviteter

PhD project: LiDAR and model-based sea state estimation.

Supervisor: Thor I. Fossen.

Co-supervisors: Asgeir J. Sørensen, Torleiv H. Bryne.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Ren, Zhengru; Han, Xu; Verma, Amrit Shankar; Dirdal, Johann Alexander; Skjetne, Roger. (2021) Sea state estimation based on vessel motion responses: Improved smoothness and robustness using Bezier surface and L1 optimization. Marine Structures.

Del av bok/rapport

  • Warakagoda, Narada Dilp; Dirdal, Johann Alexander; Johnsen, Erlend Faxvaag. (2019) Fusion of LiDAR and Camera Images in End-to-end Deep Learning for Steering an Off-road Unmanned Ground Vehicle. 22nd International Conference on Information Fusion.