Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har en mastergrad i Kybernetikk og Robotikk fra NTNU.

Høsten 2019 startet jeg som PhD på ITK, NTNU.  Jeg er en del av et større program kalt Better Resource Utilization in the 21 Century (BRU21).

Arbeidstittelen min er Økonomisk modell prediktiv kontroll på tvers av ulike tidsskalaer (Economic Model Predictive Control Across Different Time-Scales). Jeg har lyst til å undersøke hvordan man kan kombinere kortsiktige og langsiktige mål under optimering.

Målet er å levere avhandlingen høsten 2022.